Kritikus tanulságok 6. Hozzászólás a Mohácsi–Lapis-vitához

Bár a vita a líraolvasás és a lírakritika (egymással való) összefüggéseit érinti, nem szeretném elmulasztani annak tisztázását a hozzászólásom elején, mit gondolok az eredeti szöveg értékelő-bíráló mozzanatairól: Mohácsi Balázs kritikájának értékítéletével teljes mértékben egyet tudok érteni. Amikor először olvastam a Létbüfét, ugyanazok a kétségeim támadtak Parti Nagynak a 2010-es évekre hangszerelt poetikáját illetően, mint neki, Read More …

Kritikus tanulságok 5. (Újabb) válaszok és kérdések

Térjünk azért vissza Parti Nagyhoz. Balázs Imre József röviden, ám annál érdekesebben írt a Létbüféről — s ráadásul szinte úgy, mintha előre megírta volna az e „vitába” illeszkedő hozzászólását. A szöveg zárlatában arra a kérdésemre „válaszol”, hogy mi is a tétje a Dumpf-univerzumnak. Read More …

Kritikus tanulságok 3. Hozzászólás a Lapis–Mohácsi-vitához

„…ragyogjál, jelentés, császár új ruhája, te légy a forma, te légy a forma.” Turi Tímea: A költészet története „— Badarság — közölte Geralt. — És ráadásul nem is rímel. Minden valamirevaló jóslat rímel.” Andrzej Sapkowski: Vaják. Az utolsó kívánság (ford. Szathmáry-Kellermann Viktória)   Mohácsi Balázs és Lapis József szórakoztatóan tartalmas metakritikai diskurzusa remélhetően avatott és Read More …

Kritikus tanulságok 2. Válaszkísérletek és exkurzusok Lapis Józsefnek — barátsággal

„Beszéljünk a kritikákról is, ne hagyjuk őket szó nélkül” — mondja Lapis József. Hogy ezzel sikerül-e valamicskét frissítenünk a kritikai életen, nem tudom. Hogy kellene, az persze biztos, és ennyiben Lapis József kezdeményezése tiszteletre méltó és támogatandó. Hogy épp az én írásom adta meg a kezdő lökést, megtisztelő. A vitairat minden pontjára aligha sikerült válaszolnom, valójában Read More …

Kritikus tanulságok 1.

Régóta érlelődik a gondolat bennem, hogy nem feltétlen tenne rosszat a kritikai életnek, ha már publikált recenziókkal kísérelnénk meg rendszeresen párbeszédet, adott esetben vitát kezdeményezni. Mohácsi Balázs nagy ívű Parti Nagy Lajos-kritikáját olvasva jutottam arra, hogy reflexióim némelyikét rögzítem is, s egyfelől a nyilvánosság elé tárom, másfelől kérdéseket is intézek általuk a szerzőhöz. A nagyon Read More …